Man måste äta när man är ute i det fria...

Mat o dryck kan man alltid ordna till eget välbefinnande!